logo
DAV NURSERY SCHOOL, OUTRAM LINES
Kingsway Camp, Delhi - 110009
Latest News  
 
Achievements - Month Wise
SmartKid GK Olympiad (SKGKO) 2017 Back to Achievement Page

SmartKid GK Olympiad (SKGKO) 2017

 

o. Class Roll No. Student's Name Marks Obtained Final Score Class Rank Olympiad Rank  Winning
Medal
1 001 G33776001C01 KSHITIJ KUMAR 72.5 73.066 2 682 Silver
2 001 G33776001C02 MAHI MEENA 59 59.463 8 1672  
3 001 G33776001C03 PRAGYA HANDA 48.75 49.18 18 2694  
4 001 G33776001C04 PRATIKA HANDA 56.75 57.192 9 1893  
5 001 G33776001C05 ANSH YADAV 44.75 45.081 19 3093  
6 001 G33776001C06 CHAKSHAN SHARMA 51.25 51.668 14 2405  
7 001 G33776001C07 KANISHKA PATEL 61.5 61.951 6 1447  
8 001 G33776001C08 BHAVYA SINGH 69 69.531 3 913 Bronze
9 001 G33776001C09 PRATISHTHA 61.5 61.976 4 1435  
10 001 G33776001C10 RISHABH MALIK 54.75 55.141 12 2091  
11 001 G33776001D01 ZUFISHAN KAZIM 61.5 61.968 5 1438  
12 001 G33776001D02 DEVA NANDAN S 43.5 43.845 20 3239  
13 001 G33776001D03 ACHYAT TYAGI 54.75 55.192 11 2039  
14 001 G33776001D04 MAYANK PRATAP SINGH 80.25 80.863 1 349 Gold
15 001 G33776001D05 PRASHASTI PANDEY 49.25 49.595 17 2620  
16 001 G33776001E01 RIDDHIMA 59.25 59.702 7 1625  
17 001 G33776001F01 ARYA SETH 51.5 51.862 13 2382  
18 001 G33776001F02 VANSHIKA SINGH 41 41.359 21 3522  
19 001 G33776001F03 RUDRA PRATAP SINGH 38.25 38.513 22 3749  
20 001 G33776001F04 AADRIT RANA 49.25 49.618 16 2594  
21 001 G33776001F05 VASU GARG 56 56.403 10 1929  
22 001 G33776001F06 ANUJ ARORA 50.25 50.64 15 2504  
23 002 G33776002A01 PIYUSH CHAUHAN 54.5 54.976 4 2937  
24 002 G33776002A02 RAGHAV CHAUDHARY 33.25 33.502 13 6152  
25 002 G33776002A03 SHIVANSH MANOTHIA 50.25 50.646 8 3669  
26 002 G33776002A04 AYUSH RAWAT 52.5 52.913 6 3262  
27 002 G33776002B01 YASHIKA 43.5 43.884 12 4775  
28 002 G33776002B02 DIVYA KUMARI 32.25 32.565 14 6200  
29 002 G33776002B03 PALLAVI RANJAN 49 49.405 9 3918  
30 002 G33776002B04 PRAGYA 52.5 52.913 6 3262  
31 002 G33776002B05 ANSH SHARMA 56.75 57.181 3 2625 Bronze
32 002 G33776002D01 ROYAL CHOUDHARY 45.75 46.086 10 4515  
33 002 G33776002E01 RONAK GUPTA 44.5 44.901 11 4674  
34 002 G33776002F01 GANESH PANDEY 51.25 51.608 7 3585  
35 002 G33776002F02 YASH CHAUDHARY 53.25 53.674 5 3210  
36 002 G33776002F03 TEJAS 59 59.463 2 2240 Silver
37 002 G33776002F04 ARGHYA 30.25 30.52 15 6354  
38 002 G33776002F05 TANISHQ 63.75 64.26 1 1515 Gold